صفحه اصلی > معرفی مرکز 

 معرفی مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان (HCR) 

سابقه فعالیت های ثبت سرطان در ایران به سال 1347 برمی گردد. اولین مرکز ثبت سرطان ایران، در بابل به صورت یک توافق نامه همکاری پژوهشی بین آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) و موسسه تحقیقات سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، به منظور مطالعه میزان بروز بالای سرطان مری در شمال ایران شروع به کار نمود و از شمال خراسان تا شمال آذربایجان غربی را پوشش می داد.

دومین مرکز ثبت سرطان ایران در شیراز به عنوان یکی از شهرهای جنوبی ایران راه اندازی شد. فعالیت ها با فراز و نشیب و محدودیت ها اجرا و بالاخره متوقف شد  تا اینکه برنامه اجرایی آن به دنبال تصویب قانون ثبت و گزارش دهی اجباری سرطان در تاریخ 5مهرماه1363 توسط مجلس شورای اسلامی، در 11تیرماه1365 توسط اداره مبارزه با سرطان طراحی شد.

با این حال به علت فراهم نبودن الزامات اجرایی کافی، جمع آوری داده ها به شکل ایده آل صورت نپذیرفت. لذا در سال 1378، در دستورالعمل اجرایی و سطح بندی روند ثبت سرطان، بازبینی صورت پذیرفت و تا سال 1386 ثبت سرطان به صورت غیرفعال در مرکز مدیریت بیماری ها صرفاً براساس گزارشات پاتولوژی به اجرا در آمد. ارزیابی های کیفی انجام شده حاکی از وجود معدودی محدودیت ها و نارسایی ها برای تحلیل و تفسیر و استناد به داده های ثبت سرطان غیرفعال مبتنی بر پاتولوژی بود. از این رو در سال 1393، مقرر گردید فعالیت ثبت سرطان به صورت مبتنی بر جمعیت به شیوه فعال با بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات انجام شود.

به دلیل انسجام مبادی تصمیم گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی کلیه فعالیت ها و باتوجه به گستردگی فرایندهای ثبت سرطان و نیاز مبرم به هماهنگی های بین بخشی جهت اجرای امور، در سال 1395، مابین معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات دانشگاه، تفاهم نامه ثبت سرطان، منعقد گردید و به موجب آن، وظیفه مدیریت و اجرای برنامه ثبت سرطان در هر یك از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به عهده دبیرخانه برنامه ثبت سرطان دانشگاه گذاشته شد. 

در حال حاضر دبیرخانه دانشگاهی ثبت سرطان جمعیتی استان هرمزگان در محل مرکز شیمی درمانی رادیوتراپی امید واقع در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) واقع است و تحت نظر معاونت بهداشتی و با همکاری معاونت های درمان و تحقیقات و فناوری به اجرای فرایندهای اصلی ثبت سرطان می پردازد.