صفحه اصلي > معرفی مرکز 

 

معرفی مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان (HCR)

 

مرکز تحقیقات ثبت سرطان جمعیتی استان هرمزگان، فعالیت خود را به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1393 آغاز نمود. برنامه استانی ثبت سرطان، به عنوان یک پروژه تحقیقاتی، اطلاعات پایه تمام موارد جدید سرطان در استان هرمزگان را مورد شناسایی قرار می دهد.

هدف اصلی این برنامه، ارائه آمار صحیح و دقیق درخصوص وضعیت بروز، شیوع و مرگ ومیر ناشی از سرطان به منظور بکارگیری در مطالعات اثربخشی و اولویت گذاری برنامه های پیشگیری ـ درمان و توسعه تحقیقات علوم پایه و بالینی است. 

مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان، در بازدید به عمل آمده توسط مسئولین و کارشناسان وزارت متبوع از میان یازده مرکز ثبت سرطان جمعیتی کل کشور، به لحاظ زیرساختی و جمع آوری اطلاعات به عنوان مرکز برتر شناخته شده است.