صفحه اصلی > اعضای مرکز > رئیس مرکز  

دکتر مهربان شاهی 

دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت


shahimehraban@gmail.com

٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧

لینک سامانه علم سنجی

 

فایل رزومه (cv)