• به مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان هرمزگان خوش آمدید

 • اولین جلسه کاری کمیته راهبردی مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان در سال 1395 برگزار شد.
  اولین جلسه کمیته راهبردی مرکز ثبت سرطان جمعیتی در سال 1395 با حضور اقایان دکتر نجاتی زاده، مهندس رحمانیان، اعضای کمیته و رئیس مرکز با موضوع بررسی برنامه عملیاتی مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان (HCR) در سال 95، در روز سه شنبه 17 فروردین ماه، ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

 • بازدید مسئول برنامه ملی ثبت سرطان از مرکز ثبت سرطان جمعیتی استان هرمزگان
  آقای دکتر زنده دل، مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی، در تاریخ 9 فروردین ماه سال 1395 از مرکز هرمزگان بازدید نموده و به بررسی اقدامات مرکز و ارائه پیشنهاداتی برای اجرا در سال 95، پرداختند.

 • ابلاغ راهنمای فنی گزارشات آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت
  دستورالعمل فنی تهیه گزارشات آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت (LIS & HIS) توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

 • وضعیت بروز سرطان های سینه و پوست در سطح کشور
  سرطان سینه به عنوان بارزترین سرطان در زنان و سرطان پوست به عنوان بارزترین سرطان در مردان

 • طرح جمع آوری امضا برای حمایت از بیانیه جهانی مبارزه با سرطان
  با مراجعه به نشانی: http://nci.tums.ac.ir/org/adv/declaration/signin.aspx

لینک های مفید
 
فعالیت های مرکز
 
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ کوی شفا ـ مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی امید ـ طبقه فوقانی ـ مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان

 تلفن تماس:   07633336730

copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved