• به مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان هرمزگان خوش آمدید

لینک های مفید
 
      
 

بندرعباس ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ کوی شفا ـ مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی امید ـ طبقه فوقانی ـ مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان

 تلفن تماس:   07633336730

copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved