• به مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان هرمزگان خوش آمدید

  • وضعیت بروز سرطان های سینه و پوست در سطح کشور
    سرطان سینه به عنوان بارزترین سرطان در زنان و سرطان پوست به عنوان بارزترین سرطان در مردان

  • طرح جمع آوری امضا برای حمایت از بیانیه جهانی مبارزه با سرطان
    با مراجعه به نشانی: http://nci.tums.ac.ir/org/adv/declaration/signin.aspx

لینک های مفید
 
      
 

بندرعباس ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ کوی شفا ـ مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی امید ـ طبقه فوقانی ـ مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان

 تلفن تماس:   07633336730

copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved